พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพิธีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี ๒๕๕๖พิธีต้อนรับเข็มเชิดชูเกียรติ พระราชปริยัตยากร (๑๑ ส.ค. ๕๖) พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสิริภาวนาภิรม รองเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม (ช่วงที่ ๒ ปล่อยปลา)
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสิริภาวนาภิรม รองเจ้าอาวาสวัดพิชโสภารามภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๕๖พิธีถวายน้ำสรงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรพิธีเททองหล่อพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อตักบาตรพระสงฆ์ ๙๘๑ รูป ในพิธีบำเพ็ญมหากุศลอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปีกฐินสามัคคี ๒๕๕๕กวนข้าวทิพย์ ๒๕๕๕พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีกวนข้าวทิพย์ (๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓)นักเรียนโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ปฏิบัติธรรม (พ.ค. ๕๓)พิธีถวายน้ำสรงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบวรปริยัติวิธาน (๑๖ เม.ย. ๕๓)พิธียกฉัตรทองคำ กุฏิสารทมหาเถระ (๓๑ มี.ค. ๕๓)
พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ (๓๐ มี.ค. ๕๓)พิธีกวนข้าวทิพย์ (๓ ต.ค. ๕๒)อบรมนักเรียนโรงเรียนโพนเมืองวิทยา (ก.ย. ๕๒)ปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ๒๕๕๒
<<หน้าแรก<ถอยกลับ1234567891011ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>