กวนข้าวทิพย์ (๑๗ ต.ค. ๔๘)สรงน้ำหลวงพ่อ (๑๖ เม.ย. ๔๘)ข้าราชการปฏิบัติธรรม รุ่น ๕ (๑๐-๑๒ ธ.ค. ๔๗)โครงการบรรพชาสามเณรเทิดเกียรติ (๔-๑๒ ธ.ค. ๔๗)
พิธีเททองและกวนข้าวทิพย์ (๒๗ ต.ค. ๔๗)ข้าราชการปฏิบัติธรรม รุ่น ๔ (๒-๔ ต.ค. ๔๗)โครงการครอบครัวอบอุ่น รุ่น ๓ (๑๗-๑๘ ก.ย. ๔๗)ข้าราชการปฏิบัติธรรม รุ่น ๓ (๙-๑๓ ก.ย. ๔๗)
โครงการครอบครัวอบอุ่น รุ่น ๒ (๓-๕ ก.ย. ๔๗)โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๒ (๒๖-๓๐ ส.ค. ๔๗)โครงการครอบครัวอบอุ่น รุ่น ๑ (๒๐-๒๒ ส.ค. ๔๗)พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระบวรปริยัติวิธาน (๑๖ ส.ค. ๔๗)
<<หน้าแรก<ถอยกลับ1234567891011