ภาพกิจกรรมงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐พระครูสิริภาวนาภิรม แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๑๐ ธ.ค. ๖๐) งานบุรพาจารย์ ๒๕๖๐ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๖๐
พระครูสิริภาวนาภิรมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณศึกษาดูงาน ณ วัดมเหยงคณ์ อ.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา (๒ ธ.ค. ๖๐)ประมวลภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๐ประมวลภาพขบวนแห่มหาบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐
ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีเก็บฝ้าย ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๓ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๒ ปลูกต้นโพธิ์ ๑๕๑ ต้นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๑ ปล่อยปลาประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิต โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผลบรรยากาศขบวนแห่มหาเปรียญ ในงานฉลองเปรียญประจำปี ๒๕๖๐พิธีปลูกฝ้ายเตรียมการจุลกฐิน (๑๐ พ.ค. ๖๐)ประมวลภาพพิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๐
1234567891011ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>