ญาติโยมร่วมกันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ภาพกิจกรรมงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐
พระครูสิริภาวนาภิรม แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๑๐ ธ.ค. ๖๐) งานบุรพาจารย์ ๒๕๖๐ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๖๐พระครูสิริภาวนาภิรมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณศึกษาดูงาน ณ วัดมเหยงคณ์ อ.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา (๒ ธ.ค. ๖๐)
ประมวลภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๐ประมวลภาพขบวนแห่มหาบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีเก็บฝ้าย ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐
ประมวลภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๓ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๒ ปลูกต้นโพธิ์ ๑๕๑ ต้นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๑ ปล่อยปลา
ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิต โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผลบรรยากาศขบวนแห่มหาเปรียญ ในงานฉลองเปรียญประจำปี ๒๕๖๐
1234567891011ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>