พิธีถวายธุงและพานสักการะ งานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ๓๑ มี.ค. ๖๑ประมวลภาพขบวนแห่ธุงและพานสักการะงานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ๓๑ มี.ค. ๖๑พิธีทำบุญตักบาตร งานวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ๓๑ มี.ค. ๖๑ญาติโยมร่วมกันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ภาพกิจกรรมงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรงานบุญวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐พระครูสิริภาวนาภิรม แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๑๐ ธ.ค. ๖๐) งานบุรพาจารย์ ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๖๐พระครูสิริภาวนาภิรมถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณศึกษาดูงาน ณ วัดมเหยงคณ์ อ.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา (๒ ธ.ค. ๖๐)ประมวลภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพขบวนแห่มหาบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีเก็บฝ้าย ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๓ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๒ ปลูกต้นโพธิ์ ๑๕๑ ต้นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๑ ปล่อยปลาประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
1234567891011ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>