พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม นำคณะญาติโยมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อน้อมบุญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) เนื่องในพิธีทำบุญวันชาตกาลครบ ๘๕ ปี ของพระเดชพระคุณท่าน (๓๑ มี.ค. ๖๑)

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐