ประมวลภาพบรรยากาศญาติโยมร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดพิชโสภาราม

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐