ประมวลภาพบรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปี ๒๕๖๐ ต้อนรับปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม ในค่ำคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐