วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้นำพาคณะพระภิกษุ แม่ชี อุบาสก และอุบาสิกา เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งถวายสักการะพระเดชพระคุณท่านในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ด้วย

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐