ประมวลภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีที่ทำกันทุกปีก่อนออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมพีธีอย่างคับคั่งเช่นเคย

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐