ประมวลภาพพิธีปลูกต้นโพธิ์รอบสระน้ำวัดพิชโสภาราม จำนวน ๑๕๑ ต้น เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐