ที่ตั้ง
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒
บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐

หมายเลขโทรศัพท์
พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาส  โทร.๐๘๖-๒๒๒-๒๕๒๗
สำนักงานกลางโทร.๐๔๕-๒๑๘-๐๑๙
แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๐
ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรมโทร.๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑
แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑
สถานีวิทยุฯโทร.๐๔๕-๒๑๘-๐๗๒, ๐๔๕-๒๑๘-๐๗๓
ตู้วัตถุมงคลโทร.๐๙๘-๐๙๖-๕๒๗๕

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ส่งข้อความผ่าน Inbox ของ Facebook ที่ :  สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม
หรือส่ง E-mail โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง