ประวัติโดยสังเขป
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
---------------------------------
สถานะปัจจุบัน
ชื่อ พระครูสิริภาวนาภิรม ฉายา พุทฺธสโร อายุ ๔๖ พรรษา ๒๖
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
- เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์
สถานะเดิม
ชื่อ ชอบ นามสกุล พันโกฏิ เกิด วันพุธ ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก บิดา นายบุญศาสตร์ พันโกฏิ มารดา นางดวงจันทร์ ถิตย์ผาด
บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
บรรพชา/อุปสมบท
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ พัทธสีมา วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
พระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัตยากร วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูภาวนากิจจาทร วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาจารึก จารุวณฺโณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๔๕ สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สมณศักดิ์
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม